Facebookon

Záróvizsga tételsor: Regionális- és kulturális rendezvényszervező specializáció 2015 Nyomtatóbarát változat

  1. Rendezvényszervezési alapfogalmak: rendezvény, rendezvényszervezés, rendezvénysorozat, füzér és gyűjtőrendezvény – konkrét példákkal). A rendezvények felosztása, a rendezvényszervezői tevékenység, rendezvényszervezői kompetenciák. Feladatok a rendezvény előtt, alatt, után. A rendezvény pénzügyi forrásai. Részletezzen egy olyan konkrét pályázatot, amelyet a művelődési házak, kultúraközvetítő intézmények, egyesületek, alapítványok számára hirdettek meg, és andragógiai tartalommal bír.

  2. Forgatókönyv: funkciója, tartalma, elemei. Részletezze, hogy milyen hivatalos ügyintézés kapcsolódik egy konkrét falunap vagy egy nagyobb rendezvény lebonyolításához (rendezvény-bejelentő, területfoglalási engedély, rendőrség, mentők, Artisjus, ÁNTSZ stb.)

  3. A rendezvény, mint projekt: a projekt fogalma, fázisai, a projektmenedzsment tevékenységcsoportjai. A projektjavaslat tartalmi elemei. A projekt tervezése, irányítása, kontrollja. Projekt szervezeti megoldások, együttműködési formák külső vállalkozókkal.

  4. A rendezvény-projekt érintett-térképe. A rendezvény kommunikációs terve, az érintettekkel történő kommunikáció lehetséges módjai és csatornái. A médiumok csoportosítása, jellemzői, a rendezvény sajtó-kommunikációja. A rendezvény-projekt dokumentálásának szabályai.

  5. Ismertesse egy kulturális vállalkozás és/vagy egy kulturális rendezvény vizuális megjelen(tet)ésének főbb szempontjait, eszközeit (információ, jel, plakát, szórólap, sajtó, net, helyszín)

  6. Az identitás fogalma, értelmezése (identitás, identitásvesztés, ennek okai, fokozatai, a nemzetiségi törvény által biztosított lehetőségek a megőrzésére). A kultúraközvetítő szakember lehetőségei a helyi közösség identitás-megőrzésének támogatására (konkrét példákkal).

  7. Programterv készítése: egy olyan programterv készítése, amely meghatározó egy kistelepülés életébe. A programterv forgatókönyvének elkészítése és a főbb szempontok alapján a feladat megtervezése. Mit, mire, mennyit, miért, kinek, hogyan? kérdésekre válaszolni. Kitalálás, megvalósíthatóság, előkészítés (anyagi, személyi, tárgyi feltételek), levelezés (szerződéskötés, egyeztetés), propaganda (hirdetés, plakát, szórólap, elektronikus is), berendezés (előkészítés, ellenőrzés), lebonyolítás, elpakolás, elszámolás, értékelés, visszacsatolás.

  8. Testvérvárosi kapcsolatok jelentősége és lehetőségei (Mutassa be szülővárosának testvérvárosi kapcsolatait. Mutasson be egy programtervezetet (pl. falunap, közösségi nap, majális, fesztivál, vásár stb.), amely a testvérvárosi kapcsolatok lehetőségeit felhasználva hozza közelebb egymáshoz a különböző kultúrájú embereket.

  9. Országismeret: Szerbia vagy Románia (demográfia, gazdaság, munkaerőpiac, társadalmi mobilitás, migráció, kultúraközvetítés, nyelvhasználat, interetnikus kapcsolatok, identitás, vallási magatartás, kisebbségi oktatás és művelődés, határon átívelő gazdasági, művelődési kapcsolatok, a kisebbségben élő magyarok kulturális és oktatási autonómiáját elősegítő intézmények, szervezetek)