Facebookon

Tehetséggondozó Program 2011 Nyomtatóbarát változat

TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAM 2011.

2011. januárjában sikeresen pályáztunk az NTP-OKA-XXII. “A felsőoktatási intézmények karain és tanszékein működő, tehetséggondozó műhelyek és a tudományos diákköri tevékenység keretében működő kutatóműhelyek támogatása” című pályázatra és az NTP-OKA-XXII-018 számú pályázati támogatás keretében, az Oktatásért Közalapítvány támogatásával tovább tudtuk folytatni a 2010-ben elkezdett Tehetséggondozó Műhely munkáját.

A pályázati forrás olyan tevékenységek megvalósítására is lehetőséget adott, amelyet az Intézet saját forrásból nem tudott volna biztosítani. Ilyen volt 9 hallgató konferencia részvételi díjának kifizetése, a Tehetségnapi program megvalósítása, az OTDK pályamunkák kötetben való megjelentetése. A pályázati forrás lehetőséget nyújtott arra is, hogy a programban résztvevő hallgatók egyszeri ösztöndíjban részesüljenek.

A tehetséggondozó program fő célkitűzése a programba vont 13 hallgató minél eredményesebb felkészítése a Jubileumi XXX. Országos Tudományos Diákköri Konferencián (13. Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció, Kecskemét, 2011. április 7-9.) való szereplésre. Mind a 13 hallgató bemutatta kutatási eredményeit a XXX. OTDK Andragógiai Szekciójában. Ennek megfelelően a tehetséggondozó program fő tevékenysége az oktatók (felkészítő tanárok) és a hallgatók közös munkája volt, a felkészítő tanárok egyénileg, személyre szabottan mentorálták a hallgatókat elsősorban a szóbeli kifejezőkészség, előadói készség fejlesztése és a prezentációkészítés technikái területeken. Az OTDK-ra történő felkészülés mellett a hallgatók – tanáraik irányításával – tovább folytatták kutatási tevékenységüket és felkészültek országos és nemzetközi szakmai konferenciákra, amelyeken sikerrel szerepeltek előadóként és színvonalasan mutatták be kutatási eredményeiket.

OTDK-n való szerepelés

Az érdeklődő, motivált hallgatók és az őket segítő, lelkes tanáraik együttes munkája eredményeképpen az SZTE JGYPK Felnőttképzési Intézetének OTDK szereplése kimagaslóan sikeres volt, országos összesítésben az Andragógia Alszekció tagozatain belül a legtöbb helyezéssel hallgatóink büszkélkedhetnek A kiemelkedő eredmény azt jelenti, hogy a programba vont 13 hallgató közül 7 hallgató helyezést ért el a XXX. OTDK-n.

  1. helyezést ért el 3 hallgató:

Gaudi Kitti III. évfolyam, Andragógia BA

Vay Péter, egy misszionárius műgyűjtő a 20. század elején

Témavezető: dr. Viskolcz Noémi főiskolai tanár

Hangya Dóra II. évfolyam, Andragógia MA

Nem baj, hogy más, az a baj, amikor úgy gondolják, hogy kevesebb” A felnőttképzés szerepe a fogyatékossággal élők társadalmi és munkaerő-piaci (re)integrációjának elősegítésében

Témavezető: dr. Farkas Éva egyetemi docens

Rendek Tímea III. évfolyam, Andragógia BA

Jog – lehetőség – hozzáférés” A felnőttképzési rendszer működésének jellemzői és a felnőttképzési szolgáltatásokhoz való hozzáférés problémái Bács-Kiskun megyében

Témavezető: dr. Farkas Éva egyetemi docens

2. helyezést ért el 3 hallgató:

Farkas Erika II. évfolyam, Andragógia MA

Érdekek útvesztőjében” A munkaerő-piaci folyamatok és a felnőttképzési rendszer összefüggései a Dél-Alföldi régióban

Témavezető: dr. Farkas Éva egyetemi docens

Leszkó Hajnalka Mária II. évfolyam, Andragógia MA

A felnőttképzés „sarokköve” – Hogyan mérjük fel és ismerjük el az előzetesen megszerzett tudást?

Témavezető: dr. Farkas Éva egyetemi docens

Különdíjat 2 hallgató kapott:

Bérczi Tünde III. évfolyam, Andragógia BA

A Szegedi Ifjúsági Napok hatása a fiatalok ökológiai gondolkodására

Témavezető: Szűcs Norbert főiskolai adjunktus

Csehó Orsolya II. évfolyam, Andragógia MA

„Mentsétek meg a reményt!” Az oktatás szerepe a környezettudatosság erősítésében

Témavezetők: dr. Farkas Éva egyetemi docens – dr. Újvári Edit egyetemi docens

 

A XXX. OTDK-n pályamunkájukat bemutatták:

Barna Sarolta II. évfolyam, Andragógia BA

A Szegedi Szabadtéri Játékok kultúrmissziója. Az opera térhódítása a népszínházban

Témavezető: dr. Szirmai Éva adjunktus

Boháti Dóra III. évfolyam, Andragógia BA

Andy Warhol Magyarországon

Témavezető: dr. Viskolcz Noémi főiskolai tanár

Kovács Anett Jolán I. évfolyam, Andragógia MA

Hogy kerül a Csizma az asztalra?” Az olasz oktatási rendszer jellemzői komparatisztikai megközelítésben

Témavezető: dr. Farkas Éva egyetemi docens

Kulcsár Nárcisz II. évfolyam, Andragógus tanár MA (Matematika-andragógus tanár MA)

Képzőművészettel a felnőttek lelki egészségéért ­– új perspektíva a felnőttoktatásban

Témavezető: dr. Farkas Éva egyetemi docens

Márta Matild II. évfolyam, Andragógia BA

A változtatás hangjai – ellenkulturális erők vizsgálata a hippiktől a Kulturális Kreatívokig

Témavezető: dr. Újvári Edit egyetemi docens

 

Mihályfi Judit III. évfolyam, Andragógia BA

Borkultúra menedzser, kultúraközvetítés a borok világában

Témavezető: dr. T. Molnár Gizella főiskolai tanár

 

A XXX. OTKD-n szereplő hallgatóink pályamunkáit „A sokszínű tehetség” című kötetben jelentettük meg. (Farkas Éva – Szirmai Éva – Újvári Edit (2011): A sokszínű tehetség. Az SZTE JGYPK Felnőttképzési Intézet OTDK-s hallgatóinak pályamunkái. Szeged, SZTE JGYPK FI).

 

 

Szakmai konferenciákon való szereplés

A tehetséggondozó program megvalósulásának ideje alatt a 13 programba vont hallgatóból 9 hallgató, 5 szakmai konferencián összesen 12 előadást tartott. 1 hallgató (Kulcsár Nárcisz) nemzetközi neveléstudományi konferencián, angol nyelven mutatta be kutatási anyagát. 1 hallgató (Csehó Orsolya) három, 1 hallgató (Hangya Dóra) két országos szakmai konferencián mutatta be kutatási eredményeit, 6 hallgató (Barna Sarolta, Farkas Erika, Kovács Anett, Leszkó Hajnalka, Márta Matild, Mihályfi Judit) pedig egy-egy országos szakmai konferencián mutatta be kutatási eredményeit.

 

Barna Sarolta (1 konferencia)

· 2011. május 5. Andragógia és Közművelődés – Régi és új kihívások előtt a közművelődés az új évtizedben, Debrecen. Előadás címe: A Szegedi Szabadtéri Játékok kultúrmissziója. Az opera térhódítása a népszínházban.

 

Csehó Orsolya (3 konferencia)

· 2011. március 25. Képzés és Gyakorlat Nemzetközi Neveléstudományi Konferencia, Kaposvár. Előadás címe: Lehet-e szerepe a felsőoktatásnak és felnőttképzésnek a környezettudatosság erősítésében

· 2011. április 21-22. 7. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia, Veszprém. Előadás címe: Lehet-e szerepe a felsőoktatásnak és a felnőttképzésnek a környezettudatosság erősítésében?

· 2011. május 6-7. Identitás Szemiotikája Konferencia, Szeged. Előadás címe: Tehetetlenség vagy tétlenség? Társadalmi identitás az ökológiai válság korában

Farkas Erika (1 konferencia)

· 2011. április 21-22. 7. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia, Veszprém. Előadás címe: A felnőttképzés és a munkaerő-piaci mobilitás összefüggései a Dél-alföldi régióban.

 

Hangya Dóra (2 konferencia)

· 2011. április 21-22. 7. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia, Veszprém. Előadás címe: Esélyegyenlőségi kérdések a felnőttképzésben: Törvényi kötelezettség kontra gyakorlati megvalósulás

· 2011. május 6-7. Identitás Szemiotikája Konferencia, Szeged. Előadás címe: “Kézenfekvő Kommunikáció” A hallássérült közösségek és (jel)nyelvi identitásuk

 

Kovács Anett (1 konferencia)

· 2011. március 25. Képzés és Gyakorlat Nemzetközi Neveléstudományi Konferencia, Kaposvár. Előadás címe: Esélyegyenlőség, differenciált értékelés, átjárhatóság az olasz oktatási rendszerben

 

Kulcsár Nárcisz (1 konferencia)

· 2011. június 9-11. 4th International Conference for Theory and Practice in Education Society and Education, Budapest. Angol nyelvű előadás címe: Fine arts for psychical health of adults

 

Leszkó Hajnalka (1 konferencia)

· 2011. április 21-22. 7. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia, Veszprém. Előadás címe: Az előzetes tudás mérésének, elismerésének módszertana

 

Márta Matild (1 konferencia)

· 2011. május 5. Andragógia és Közművelődés – Régi és új kihívások előtt a közművelődés az új évtizedben, Debrecen. Előadás címe: A változtatás hangjai – ellenkulturális erők vizsgálata a hippiktől a Kulturális Kreatívokig.

 

Mihályfi Judit (1 konferencia)

· 2011. május 5. Andragógia és Közművelődés – Régi és új kihívások előtt a közművelődés az új évtizedben, Debrecen. Előadás címe: Borkultúra menedzser, kultúraközvetítés a borok világában

 

Tehetségnap

A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Felnőttképzési Intézete 2011. május 11-én, szerdán – az alkotó-kutató munkára való figyelemfelkeltés, kedvcsinálás és népszerűsítés, valamint a Tehetséggondozó program és az eddigi eredmények bemutatásának szándékával – egész napos Tehetségnapot szervezett, melyre meghívást kaptak a Felnőttképzési Intézet hallgatói, a Szegedi Tudományegyetem más szervezeti egységeinek vezetői és munkatársai, a gyakorló helyek képviselői, felnőttképzési vállalkozások munkatársai. A Tehetségnapon – a programban szereplő hallgatókon kívül – 86 fő regisztrált résztvevő volt.

 

A Tehetségnap az alábbi program szerint valósult meg:

 

10.00-10.05

Vers – Molnár Elvira Andragógia BA I. éves hallgató

10.05-10.25

Köszöntő és a kari tehetséggondozásról bevezető előadás Dr. Tóth Szergej dékán-helyettes

10.25-10.40

Köszöntő Dr. T. Molnár Gizella intézetvezető

10.40-11.30

Tehetséggondozás a Szegedi Tudományegyetemen – Prof. Dr. Badó Attila intézetvezető, egyetemi tanár; a Szegedi Tehetséggondozó Tanács Elnöke

11.30-11.45

Szünet

11.45- 11.55

Improvizáció – Kocsis Tamás Andragógia BA III. éves és Szőke Csaba Andragógia I. éves hallgatók

11.55-12.00

Az SZTE JGYPK Felnőttképzési Intézet Tehetséggondozó Programja Dr. Farkas Éva egyetemi docens

12.00-12.15

A XXX. Jubileumi OTDK-n induló hallgatók és pályamunkáinak, illetve a pályamunkákat összefoglaló kötet bemutatása – Dr. Farkas Éva egyetemi docens

12.15-12.45

I. helyezett pályamunkák bemutatása

  • Vay Péter, egy misszionárius műgyűjtő a 20. század elején

Gaudi Kitti, Andragógia BA III. éves hallgató,

  • „Nem baj, hogy más, az a baj, amikor úgy gondolják, hogy kevesebb” A felnőttképzés szerepe a fogyatékossággal élők társadalmi és munkaerő-piaci (re)integrációjának elősegítése érdekében

Hangya Dóra, Andragógia MA II. éves hallgató

12.45-13.00

Az OTDK mozgalom jelentősége és szerepe a tehetséggondozásban, Dr. Újvári Edit egyetemi docens

13.00-13.45

Kerekasztal beszélgetés – Mit adott nekem az OTDK? A XXX. OTDK-n induló hallgatók és az Intézet – korábbi OTDK-s – oktatóinak „élménybeszámolója” – Dr. habil. Máté Zsuzsanna főiskolai tanár, Patkósné Hanesz Andrea adjunktus, Dr. Szirmai Éva adjunktus, Szűcs Norbert adjunktus, Rendek Tímea, Gaudi Kitti Andragógia BA III. éves hallgatók, Csehó Orsolya, Hangya Dóra, Leszkó Hajnalka Andragógia MA II. éves hallgatók

13.45-14.00

Szünet

14.00-14.10

Mezőségi és kalotaszegi táncok – Győri Csilla Andragógia BA II. éves hallgató – Szabó Sándor Gazdaságinformatikus II. éves hallgató

14.10-14.30

Andragógiai Kutatócsoport bemutatkozása, a Dél-alföldi régió felnőttképzési intézményeinek körében végzett kutatás bemutatása, a kutatási kötet ismertetése

Farkas Erika és Leszkó Hajnalka Andragógia MA II. éves hallgatók

14.30-15.00

Kutató leszek vagy mégsem? Moderált beszélgetés a Kutatócsoport tagjaival, a folyamatban lévő HSZI kutatás bemutatása – Kovács Anett, Falusi Bettina Andragógia MA I. éves hallgató, Horváth Anikó Andragógia BA I. éves hallgató, Bodó Brigitta Andragógia BA II. éves hallgató

15.00-15.30

Hallgatói Mentorprogram – Szűcs Norbert adjunktus, Rakonczai Zsanett, Nacsa Judit Andragógia BA II. éves, Fogarassy Fanny Andragógia BA I. éves hallgató

15.30-16.00

Ösztöndíjjal könnyebb – tájékoztató a hallgatók számára igénybe vehető ösztöndíj lehetőségekről – Csehó Orsolya Andragógia MA II. éves hallgató

16.00-16.25

Mit rejt az épület? Virtuális séta Szegeden – Boháti Dóra és Mihályfi Judit Andragógia BA III. éves hallgatók

16.25-16.30

A Tehetségnap zárása

 

2011. június 13.

Dr. Farkas Éva

egyetemi docens, programvezető