Facebookon

Tehetséggondozás 2010 Nyomtatóbarát változat

Tehetséggondozás az SZTE JGYPK

Felnőttképzési Intézetében

A tehetséggondozásnak többféle módszere van. A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 66 §-a rendelkezik a felsőoktatási intézményekben zajló tehetséggondozásról. A törvény a tehetséggondozást a felsőoktatásban leginkább a tudományos diákköri munka és a szakkollégiumok keretében definiálja: „A hallgató tehetségének kibontakoztatását a minőségi oktatás, a tudományos diákkör, a szakkollégium és a doktori képzés segíti.”

A tehetséggondozó munka fejlesztésére 2010 elején sikeres pályázatot nyújtottunk be az Oktatásért Közalapítványhoz, amely pályázattal támogatott tehetséggondozó program keretein belől elsősorban – de nem kizárólagosan – a tudományos diákköri tevékenység támogatásával, az arra való felkészítéssel kívántunk foglalkozni. A tudományos diákköri tevékenység a minőségi értelmiségi képzés fontos területe, lényege az önálló kutatásokat folytató, érdeklődő, motivált hallgatók és az őket segítő, lelkes tanáraik együttes munkája. A tudományos diákköri munka a szakmai, tudományos sikerek mellett, igényességre, kitartásra, strukturált gondolkodásra, a kutatói felfedezés örömére és az együttműködésre nevel. A tudományos diákköri munka a tehetséggondozás, az önképzés és a tudományos utánpótlás nevelés módszere, amely egyben verseny, megmérettetés is a hallgatók számára.

A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Felnőttképzési Intézet Andragógus Identitáskutató Műhely (SZTE JGYPK Felnőttképzési Intézet Tudományos Diákköre) tehetséggondozó programja 2010. június és 2010. december között az NTP-OKA-I. „A felsőoktatási intézményekben működő tehetséggondozó műhelyek támogatása” című, NTP-OKA-I-093 számú pályázati támogatás keretében, az Oktatásért Közalapítvány támogatásával valósult meg.

A programba 21 hallgató került be, 13 Andragógia BA szakos, és 8 Andragógia MA szakos hallgató. A Tehetséggondozó Programban részt vett hallgatók névsora:

A tehetséggondozás keretében szervezett program tartalma:

Azok a hallgatók, akik a tehetséggondozó programban vállalt feladataikat értékelhető  színvonalon teljesítették, tanúsítványt kaptak, amely azt igazolja, hogy az adott hallgató az egyetemi tanulmányai alatt a tehetséggondozó program támogatottja volt.

A tehetséggondozó program eredményei:

A Tehetséggondozó  Programban 21 hallgató vett részt, 20 hallgató teljesítette a program követelményeit és kapott tanúsítványt a program elvégzéséről. A program rendkívül eredményes volt.

Tapasztalatink alapján a hallgatók nagyon motiváltak voltak, folyamatosan, elkötelezetten dolgoztak, aktívan vettek részt a program valamennyi elemében.

Folytatjuk a munkánkat, a következő cél, hogy a XXX. OTDK-ra továbbjutott  hallgatók felkészülését segítsük.

Dr. Farkas Éva

egyetemi docens, programvezető