Facebookon

Kulturális mediáció mesterképzés Nyomtatóbarát változat

Felvételi elbeszélgetés témakörei

Az Kulturális mediáció mesterképzésre jelentkezők számára felvételi elbeszélgetést tartunk. A felvételi elbeszélgetés célja, hogy a jelentkező motivációja, a kultúraközvetítés iránti érdeklődése kifejezésre jusson. Szóba kerül a BA (vagy főiskolai) képzésben szerzett szakdolgozati témája, szakmai életútja, érdeklődési köre. Eddigi tanulmányi és szakmai eredményeinek ismertetésére is lehetőség nyílik (pl. OTDK-n, konferenciákon való részvétel, publikációk, kulturális programok szervezésében való részvétel, pályázati tapasztalatok stb.), valamint a beszélgetés témáját képezi a kulturális mediációval kapcsolatos általános tájékozottság is. Ez utóbbihoz az alábbi irodalmak áttekintését javasoljuk, melyek elektronikus formában elérhetőek az intézet honlapján:

http://www.fk.jgytf.u-szeged.hu/tanszek/kozmuv/?page_id=594

 

Vitányi Iván (2002) A civilizáció és a kultúra paradigmái. In Magyar Tudomány, 2002/6.  http://www.matud.iif.hu/02jun/vitanyi.html

Szűcs Norbert (2003) A cigányság szociológiai szakirodalma a rendszerváltás utáni Magyarországon. In Pászka Imre, Szűcs Norbert (szerk.): Kisebbségszociológia. Szeged, Belvedere Meridionale, 66-106. o.