Facebookon

Önéletrajz Nyomtatóbarát változat

Harkai Daniella
Szeged, 1978. július 14.

Iskolák:
1996 Újszegedi Gimnázium mikrobiológia fakt.
2000 Juhász Gyula Tanárképzõ Fõiskola magyar-könyvtár szak

Munkahely:
2001- SZTE JGYTFK Könyvtártudományi Tanszék, könyvtáros

Nyelvismeret:
koreai (középfok), német (középfok), angol (alapfok)

Tevékenység:

olvasószolgálat, tájékoztatás, kölcsönzés, szakirodalom-gyűjtés, beszerzés, gyakolatvezetés, oktatás, katalogizálás, rendezvényszervezés, olvasókör vezetése, közösségszervezés, szakreferensi munka, olvasásszociológiai felmérésben részvétel (TÁMOP 3.2.4-09/1), bibliográfiakészítés, wikipédia, MTMT, adminisztráció (EFOP-3.4.3-16-2016-00014 AP2_OKTIG_2_Tanulási eredmény alapú szemlélet megismerése és bevezetése az SZTE-n)

Szervezés:

▪ Michael Conrad Bioinformation and Biocomputation Working Group szervezése, 2004
▪ Varázshegy Olvasókör szervezése, 2005–2010
▪ A vonal üzenete. A képi ábrázolás szerepe az olvasáskultúra fejlesztésben (konferencia), 2011
▪ Koreai nyelvtanfolyam (kezdő), 2012
▪ Sejong Intézet koreai nyelvtanfolyama (kezdő), 2016
▪ Korean Movie Road (filmklub), 2016
▪ Olvasókör, 2017
▪ XXXIII. OTDK 13. Szekció (online-felelős, adatbázis-kezelés)
▪ Koreai nyelvtanfolyam, 2017

Oktatás:

▪ EISZ-adatbázisok
▪ HTML-szerkesztés alapjai
▪ internetes információforrások
▪ tartalmi feltárás (osztályozás)
▪ RefWorks-tréning
▪ gyakorlatvezetés
▪ koreai nyelvoktatás

Megjelent tanulmányok:

▪ A Szilléri-könyvtár és története. In: „Mert a szívnek teljességéből szól a száj”, SZTE JGYTF
Könyvtártudományi Tanszék, Szeged, 2006. pp. 140-155.
▪ Bloghasználatról In: Bozsó et al.: Olvasási szokások a tizenévesek körében Szegeden 2011-ben,
Szeged, 2011. pp. 40-41., 66-67.

Előadások:

▪ 2012.12.03. A koreai-magyar kulturális kapcsolatok [SZTE JGYPK Felnőttképzési Intézet Napja],
Szeged
▪ 2015.08.15. Nyelvi ábrázolás a koreai filmekben [Koreai Film- és Drámanap], Budapest
▪ 2016. 04.30. Az autonóm koreai nyelvtanulás [Koreai kaland], Debrecen

Bibliográfia:

▪ T. Kiss Tamás szakmai biográfiája és bibliográfiája, Belvedere Meridionale, Szeged, 2011. 135 p.
▪ Válogatott bibliográfia az SZTE JGYPK Felnőttképzési Intézet oktatóinak munkáiból. In:
Sodrásban: képzések, kutatások (1975–2015), SZEK–JGYFK, Szeged, 2015. pp. 231-273.
Technikai szerkesztés:
Sodrásban: képzések, kutatások (1975–2015), SZEK–JGYFK, Szeged, 2015

Blogok, oldalak:

Széljegyzetek (könyvesblog)

한국어를 공부합시다 (koreai nyelvtanulás)

뱁새날개 (énblog, koreai nyelven)

Kpop fordítva (koreai fordítás)

Szegedi Koreai Kulturális Közösség

Koreaiul Tanulók Közössége